Informace ohledně Supervitu v sekci "Otázek a odpovědí"

Vážení chovatelé, 

nejprve bychom vám chtěli poděkovat za dotazy a informace, které zasíláte. Dle našich možností se snažíme na ně reagovat. Vzhledem k tomu, že jsou v řadě případů podnětné a zajímavé, tak je zveřejňujeme pro možnost využití daných informací i ostatními chovateli. 

Přejeme hodně chovatelských úspěchů a pevné zdraví.

Váš tým Trouw Nutrition  Biofaktory s.r.o.

 (Vloženo 7.12. 020)