Jak je to s možností ovlivnit barevnost žloutku ve vejcích?

          Žloutek je hlavní zásobárnou živin pro vyvíjející se zárodek a představuje 30 – 35 % z hmotnosti vejce. Vedle živin obsahuje karotenoidy, které ovlivňují barevnost vajec. Výskyt těchto látek je významně sledován zákazníky, kteří preferují vejce z malochovů a ekologických chovů.  Karotenoidy se dělí na dvě základní skupiny: karoteny (červené barvivo) a xantofyly (žluté barvivo). Jejich vzájemná kombinace určuje konečnou barvu, čehož se využívá při nastavení koncentrace v krmné směsi dle přesného požadavku zákazníka.  

         Nejznámějším karotenem je β-karoten, který je obsažen v mladé zelené píci a v čerstvých okopaninách a lykopen vyskytující se v rajčatech. Mezi xantofyly řadíme především lutein (kukuřice, úsušky pícnin), kapsaxantin (paprika), kantaxantin (řasy), zeaxantin (obilí, zvláště kukuřice, ovoce, zelenina, atd.). Průměrný obsah karotenoidů ve vybraných surovinách uvádí tabulka.

 

Zdroj karetonoidů            Průměrný obsah (mg/kg)

Kukuřice                                     18

Vojtěšková moučka                 180

Travní moučka                          140

 

        Pro hodnocení barevnosti žloutku se používá 15-ti stupňový vějíř od firmy Hoffman La Roche (viz obrázek), kde ke každému odstínu náleží bodové hodnocení. Vejce nosnic s příjmem krmiva obsahující kukuřici vykazovala hodnotu barevnosti 10 oproti vejcím od nosnic krmených pšenicí a ječmenem s hodnotou na vějíři 4 (extrémně bledé). Celkově byly pozorovány vlivy zařazení kukuřice, úsušků vojtěšky, kopřiv, květů měsíčku nebo i celé měsíčkové okvětí na zabarvení vaječného žloutku s největším efektem měsíčku lékařského.

         Ve velkochovu slepic se používají kombinace schválených červených a žlutých barviv. Výrobce krmiv se může rozhodnout mezi použitím barviva přírodního nebo syntetického původu. Zdrojem přírodních žlutých barviv mohou být květy aksamitníku (afrikánů) a aditiva na bázi plodů papriky pro získání červeného zabarvení. Syntetická žlutá barviva obsahují molekuly apo-esteru a červená kantaxanthinu. Bohužel přírodní barviva jsou dražší.

        Rada na závěr? Pokud chcete mít krásně zbarvené žloutky, tak slepicím přes léto dopřejte pastvu a v zimě přidejte do krmení nasušený měsíček lékařský (nebo kukuřici, sušenou vojtěšku, kopřivy). A soused může jenom závidět.

O systému barvení nebo kvalitativních parametrech vajec shlédněte krátkou reportáž na:  

https://www.stream.cz/adost/10015296-necerstva-a-dobarvovana-vejce-v-nasich-obchodech

(Vloženo 20. 12. 2016)