Betaglukany ve výživě zvířat

      Imunita představuje odolnost organismu proti nežádoucím vlivům – zejména antigenům pocházejícím jak z vnějšího, tak z vnitřního prostředí. Antigeny z vnějšího prostředí, především baktérie a viry, neustále napadají organismus a ovlivňují jeho zdraví a v případě hospodářských zvířat i užitkovost. Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k oslabení imunitního systému, obranné mechanismy pod vedením makrofágů nebudou schopny adekvátně reagovat a dojde k propuknutí onemocnění, což vede v důsledku k vysilování organismu a ztrátu produkčních schopností. Např. u vykrmovaných prasat dochází vlivem onemocnění ke snížení přírůstků až o 30 %. 

         Beta-glukan je unikátní přírodní komplexní polysacharid,  schopný podporovat obranné reakce organismu proti baktériím,  virům a parazitárním chorobám. Jsou známy dva typy beta-  glukanů:  b-1,3/1,6-glukan pocházející z kvasinek Saccharomyces  cerevisiae  nebo z hub Lentinus edodes a Shizophyllum commune.  Další  formou je b-1,3/1,4-glukan z obilovin, u kterého byl zjištěn  spíše negativní vliv na zdraví a užitkovost u hospodářských zvířat. Jako nejvýhodnější se jeví b-1,3/1,6-glukan pocházejících z  kvasinek Saccharomyces cerevisiae pro svoji nejvyšší biologickou  aktivitu.

              Beta-glukany podporují nespecifickou imunitu organismu aktivací makrofágů, na kterého se naváží přes jeho beta-glukanový receptor. Makrofág reaguje na přítomnost beta-glukanu jako na infekční podnět, ale bez nepříznivých příznaků, které doprovázejí onemocnění (horečka, zánět, nechutenství nebo snížení růstu popř. užitkovosti). Imunomodulační účinky glukanů byly testovány na širokém spektru zvířat a dosud nebyl nalezen druh, u kterého by beta-glukany neprokázaly svoji účinnost.

        I u lidí byly potvrzeny další prokázané efekty beta-glukanů. Jedná se zejména o prevenci nebo aktivní snižování hladiny cholesterolu v krvi a udržování optimální hladiny cukru. V poslední době je předmětem výzkumu beta-glukanů u lidí  jeho účinek na nádorové buňky a podpora rekonvalescence při pooperačních stavech, zvláště po těžkých operacích hrudní a břišní dutiny.     

          Nový výrobek od společnosti Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. NutriMix Betaglukan přestavuje přírodní zdroj β-1,3/1,6 – glukanů z buněčných stěn kvasinek Saccharomyces cerevisiae. Jedná se o doplňkové krmivo pro hospodářská a zájmová  zvířata a druhy chované v zoologických zahradách. Beta-glukany jsou doplněny nosičem na bázi glukózy, takže produkt je dokonale rozpustný.

 

Dávkování jsou 2 g na kus a den (denní dávka beta-glukanů 200 mg).

Při zvýšeném infekčním tlaku je možné dávkování zdvojnásobit.

 

 

(Vloženo 15. 2. 2019)