Proč slepice na podzim přestávají snášet vejce?

Jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují počet snesených vajec a jejich hmotnost, je teplota. Jako optimální je uváděno rozpětí 20 - 22 °C. V případě snížení teploty o 0,5 °C lze předpokládat snížení snášky o 0,5 vejce na slepici za rok. Následný pokles o 3 °C negativně ovlivní hmotnost vejce o 1 g a zvýší spotřebu krmiva o 7 g. Pro snášku je důležitá i teplotní stabilita, která by neměla v průběhu 24 hodin kolísat o více než 6 °C. 

Délka světelného dne patří mezi další důležité vlivy na užitkovost. Produkce je stimulována délkou denního světla, proto nosnice snášejí nejvíce na jaře při přirozeném světelném dnu. Všeobecným pravidlem pro dosažení vysokého počtu snesených vajec je potřebná minimální délka světelného dne 14 hodin, přičemž intenzita světla nemá tak významný vliv na snášku jako jeho délka. Jako optimální úroveň intenzity lze doporučit 10 luxů, vyšší může navyšovat nebezpečí agresivity a kanibalismu. Barva světla není významná pro užitkovost nosnic. Rovněž výživa a technika krmení, stejně jako u ostatních druhů hospodářských zvířat, se významně podílí na užitkovosti v průběhu celého snáškového období. Vyvážená krmná dávka a dostatečný příjem zaručuje vysokou užitkovost.

A naše rada na závěr? Na podzim začít slepicím svítit, zateplit kurník (pozor na klima v kurníku – vlhkost, ventilace a složení vzduchu), popř. přitápět a určitě začít přidávat do krmiva Nutrimix pro nosnice pokud tak již neděláte. Anebo přidávat pouze NutriMix pro nosnice a zbytek nechat na přírodě a každé ráno brát počet vajec jako překvapení.

(Vloženo 23.2.2017)