Jak zvládnout hygienu napájení v letních měsících?

     Kvalita napájecí vody má rozhodující vliv na zdraví zvířat a jejich případnou užitkovost. Je nutné nejen dostatečné množství (ad-libitum), ale také odpovídající kvalita, tzn. bez nežádoucí chemické nebo mikrobiální kontaminace. V letních měsících dochází velmi často právě k mikrobiální kontaminaci při pomnožení bakterií, které následně způsobují u zvířat závažná onemocnění. Nejčastějším příznakem jsou průjmy, které mohou vést u mláďat až k úhynům.

       U králíků  v drobnochovech se velmi často používá na potlačení mikrobiální kontaminace ocet, ve kterém je hlavní složkou kyselina octová. Podle výzkumů je však lepší použít kombinaci organických kyselin popř. jejich solí.

         FORTICOAT je směs organických kyselin, která je určena do pitné vody pro selata, drůbež, králíky, holuby, kožešinová zvířata, okrasné ptáky a domácí zvířata jako prostředek k podpoře trávení a ochraně před vznikem zažívacích problémů nebo pro jejich zmírnění a ke zvýšení hygieny napáječek. Aplikace je zvláště vhodná v období stresu (přesuny, výstavy, změna krmiva apod.) a vysokých venkovních teplot.

 

 

(Vloženo 1.8.2017)