Netradiční krmiva okolo domu I

Netradiční krmiva okolo domu

 

Kopřiva a kopřivové seno

Kopřiva obsahuje živiny přibližně na úrovni jetelovin /zvýšený obsah dusíkatých látek, minerálních látek a vitaminů/. Vyznačuje se zdravotně ochranným účinkem a obsahem růstových faktorů. Velký význam má ve výživě prasat a drůbeže. Senem se mohou krmit v menším množstvím všechna malá zvířata. Nejvhodnější je zkrmovat kopřivu řezanou (zelenou), šrotovanou nebo ve formě senné moučky.   

 

Pýr obecný a seno z něj

Výživná hodnota se rovná průměrné trávě. Je vhodný pro husy na spásání, kozy, ovce, králíky, nutrie, kterým se může předkládat také ve formě sena. Pokud se zkrmuje pýr také s odnožemi je nutné je vyprat ve vodě. 

 

Smetánka lékařská

Je brána jako univerzální krmivo, vhodná zejména pro mladou drůbež po vylíhnutí, ale také pro králíky a nutrie. Kromě velmi dobré výživné hodnoty má příznivé dietetické a zdravotní účinky. Zkrmují se listy, které se mladé drůbeži podávají posekané, králíkům a nutriím i s částí kořene (očištěný od zeminy).

 

(Zdroj literatury k dispozici u autora)

  

(Vloženo 14. 5. 2018)