Netradiční krmiva okolo domu III

Netradiční krmiva okolo domu

V další části bychom Vás  informovali o dalších krmivech, která je  možno použít pro hospodářská zvířata. Níže jsou uvedeny další rostlinné druhy, které mohou být zařazeny jako součást krmiv pro domácí zvířata. 

 

Stolístek klasnatý

Roste v mírně tekoucích a stojatých vodách nížinných a podhorských oblastí. V jeho společenství žije velké množství drobných živočichů a živočišného planktonu, proto kromě vlastní výživné hodnoty poskytuje zvířatům i potravu živočišného původu. Je vhodný pro vodní drůbež s volným přístupem k vodě, u které se chová.

 

Šípatka střelolistá

Vyskytuje se ve stojatých a tekoucích vodách, ale i na březích. Je přirozeným zdrojem potravy pro pasoucí se vodní drůbež.

 

Vodní mor kanadský

Všeobecně se vyskytuje v močálech, stojatých a tekoucích vodách, v nížinách a podhorských polohách. Produkuje velké množství zelené hmoty. Mezi bohatě rozvětvenými a olistěnými lodyhami se shromažďují drobní živočichové a hodně planktonu. Kromě vlastní výživné hodnoty rostlinné hmoty je pro vodní drůbež zdrojem živočišných bílkovin ze zachycených živočichů.  

 

(Zdroj literatury k dispozici u autora)

 

(Vloženo 4.6.2018)

 

 

 

 

 Vodní mor  kanadský