Netradiční krmiva okolo domu V

Netradiční krmiva okolo domu

 I v této části bychom Vás  informovali o krmivech, která je  možno použít pro hospodářská zvířata. Níže jsou uvedeny další zdroje živočišných bílkovin a odpady, které mohou být zařazeny jako součást krmiv pro domácí zvířata. 

 

Brouci

Při větším výskytu můžeme použít na krmení drůbeže. Před krmením je potřeba brouky opařit horkou vodou, pomlít a zapracovat do vlhké směsi. Jejich zbytky je možné usušit, pomlít a přidávat v menších množstvích do krmné dávky.

 

Žížaly

Jsou vhodným doplňkem krmných dávek, pokud si chovatel zřídí „chov žížal“. Do vyhloubené jámy založí substrát ze shrabaného listí, vyzrálého hnoje, zeminy, případně organických odpadů, přičemž do jednotlivých vrstev vloží žížaly sesbírané v zahradě, lese nebo přírodě. Dávka přepočítaná na 1 dospělou slepici by neměla přesahovat 20 g.

 

Škvarky

Jsou vhodné zejména pro vykrmovanou drůbež. Jejich objem by neměl přesahovat 10 % ze všech použitých krmiv v krmné dávce. Nejvhodnější jsou lojové škvarky (obsahují relativně vysoké procento bílkovin) a potom škvarky vepřové.

 

Kuchyňské odpady

Mají rozdílnou krmnou hodnotu a chovatel ji musí posoudit. Použitelnost odpadů závisí na jejich složení. Vodnatější odpady a odpady s vyšším obsahem tuku nejsou vhodné pro králíky a nutrie, mohou se předkládat jen vykrmovaným zvířatům. Zkyslé odpady zásadně nepoužíváme, mohly by způsobit vážné trávicí poruchy. Pro vytvoření vlhké směsi zahustíme směs za pomocí obilných šrotů. Nesmí se zkrmovat déle než 3 hodiny po předložení.

 

Suchý chléb a pečivo

Vykazují hodnotu obilních krmiv. Nutriím a králíkům se mohou podávat suché, drůbeži namočené a upravené s jinými krmivy do vlhké směsi, kozám a ovcím rozmočené v nápoji. Zaplísněné jsou zdraví škodlivé, a proto je pro krmení nepoužíváme. 

 

Drcené nebo mleté kosti

Vyskytují se v každé domácnosti. Jsou bohatým zdrojem vápníku a fosforu. Obě tyto látky obsahují v takovém poměru, který nejlépe odpovídá potřebám mladých rostoucích zvířat. Všechny kosti se musí sterilizovat vařením nebo pečením. Kosti získané z jídla obsahují určité množství bílkovin, což zvyšuje jejich krmnou hodnotu. Nejvhodnější jsou telecí. Kosti z drůbeže musí být důkladně pomleté nebo podrcené. Zařazujeme je do krmné dávky všem zvířatům.

 

Vaječné skořápky

Mleté nebo drcené se přidávají do krmné dávky zejména drůbeži v době snášky. Obsahují velmi lehko rozpustný (a tím i lehko stravitelný) vápník a jen nepatrné množství fosforu (20:1). Vaječné skořápky před použitím sterilizujeme teplem, abychom zabránili možnému přenosu nákaz. Nejhodnotnější jsou skořápky pocházejících z konzumních vajec a až potom odpadové z líhní (po vylíhnuté drůbeži). Můžeme je přimíchat přímo do ostatních krmiv nebo je podáváme v krmítku.

 

(Zdroj literatury k dispozici u autora)

 

(Vloženo 27.7.018)