Co ovlivňuje kvalitu vaječné skořápky?

Vaječná skořápka je převážně tvořena uhličitanem vápenatým (93-97%). Skořápka váží cca 5 g, takže téměř 5 g uhličitanu vápenatého musí být syntetizováno a uloženo do skořápky pokaždé, když slepice snese vejce.  Nejvíce vajec se sneseno ráno, nároky na vápník jsou tedy nejvyšší v noci. Tenké střevo drůbeže je poměrně krátké a v druhé polovině noci je prakticky vyprázdněné. Vápník potřebný pro tvorbu skořápky je nutné uhradit přímo z přijatého krmiva, cože obvykle tvoří jen 60 – 70 % a ze 30 – 40 % musí být čerpán z kostní tkáni, která je doplněna vápníkem opět během dne.

Síla skořápky se přirozeně s věkem nosnice snižuje. Takové nosnice produkují sice více vajec, ale ta jsou křehčí. Hlavním důvodem je jejich velikost. Do vejce se ukládá fixní množství vápníku (okolo 2 g), a protože vápník je hlavním prvkem, který má vliv na sílu skořápky, dá se předpokládat, že větší vejce musí mít tenčí skořápky. Dále se věkem oslabuje stravitelnost a metabolismus vápníku.     

Základem kvalitní skořápky je vyvážená krmná dávka, včetně minerálních látek, které mají vliv na řadu biochemických procesů, protože jsou přímo spojeny s tvorbou skořápky. Jedná se zvláště o vápník, jak již bylo zmíněno, a fosfor. Mezi významné mikroprvky, které ovlivňují tvorbu skořápky, patří mangan, zinek a měď.  Kromě specifických funkcí v tvorbě vaječné skořápky jsou tyto mikroprvky nezbytné pro optimální růst a produktivitu nosnic.

Kolísání obsahu vápníku v krmné dávce vede v praxi k poruchám skořápky častěji než jeho nedostatek. Při nedostatku vápníku se vytvoří větší množství transportní bílkoviny, která přenáší vápník ze střeva do krve a tím se zvýší množství přeneseného vápníku, který je zabudován do skořápky. V případě kolísání hladiny nemůže slepice takto reagovat.

Pár rad na závěr:

1. dodržujte potřebnou hladinu vápníku v krmné dávce, týká se hlavně při nakoupení kuřic, které byly odchovány na komerčních směsích, pokud nebudete dále používat krmné směsi přidávejte do krmné dávky  – NutriMix pro drůbež odchov;

2. týden před začátkem snášky (třeba i v 17. týdnu života) zajistěte vyšší příjem vápníku pomocí – NutriMix pro nosnice;

3. při zvýšeném výskytu křapů ve 2. polovině snášky občas jednorázově přidejte větší množství Nutrimixu pro nosnice do krmné dávky (2x týdně, dávka vyšší o 50 %);

4. ke konci snášky můžete slepice podpořit přidáním NurtiMixu Amino-vitan, který zlepšuje jejich kondici a může prodloužit snáškový cyklus. 

 

 

 

 

 

 

 

(Vloženo 18.5.017)