Jaké jsou příčiny kanibalismu u drůbeže a jak lze kanibalismu předcházet?

Kanibalismus se může vyskytovat v každém věku drůbeže. K vyvolávajícím faktorům náleží nedostatek živin, nedostatečný prostor u krmítka, vysoká hustota zvířat, nadbytek světla, příliš vysoká teplota, poranění nebo výskat vnějších i vnitřních parazitů (např. kokcidie). Zjednodušeně lze říci, že jakýkoliv stres může být spouštěcím faktorem. Kanibalismus může být podmíněn i geneticky, rozdíly lze zaznamenat i v určité chovné linie (častější hromadný výskyt bez zjevné příčiny). U krůt často stačí pruh ostrého denního světla, které proniká spáry či škvírami do stáje a začne stoupat vzájemná agresivita, která je příčinou kanibalismu různého stupně (krůty reagují daleko intenzivněji než např. slepice). Byly zaznamenány případy, kdy jedinec v hejnu začne z neznámých příčin (pravděpodobně v důsledku krácení dlouhé chvíle) ozobávat ostatní. Je proto nutné jej vyřadit co nejdříve z chovu, neboť pak se tento zlozvyk šíří v celém hejnu.

Rozlišujeme několik forem kanibalismu podle místa napadení jedince:

1) Ozobávání kloaky a břišní stěny pod kloakou

Jedná se o nejnebezpečnější formu kanibalismu. Spouštěcím faktorem může být výhřez kloaky nebo porušení okolní tkáně následkem průchodu abnormálně velkého vejce. Poškození kloaky a kůže na břiše vyvolává zvýšenou agresivitu dalších jedinců, kteří většinou oběť zcela uklovou.

2) Ozobávání peří

Tato forma se často vyskytuje při malém ustajovacím prostoru, který neumožňuje přiměřený pohyb. K prohloubení problému může přispět nedostatek živin.

3) Ozobávání běháků

Nejčastější je u mladé drůbeže. K ozobávaní běháků může docházet následkem nedostatečného prostoru u krmítka nebo neschopností kuřat nalézt krmivo.

4) Ozobávání hlavy

Příčinou bývá poranění hřebínku a lalůčků.

 

Preventivní opatření kanibalismu zahrnují:

- zkrmovaní vybalancované krmné dávky (Nutrimix);

- poskytnutí dostatečného prostoru u krmítka a v kurníku;

- optimální intenzita světla;

- případné zkrácení horní části zobáků a pařátků.

 

Pár rad na závěr, pokud se kanibalismus již vyskytne:

- okamžitá izolace napadaného kusu;

- ošetřit ránu např. jodovou dezinfekcí, aby se rána zacelila a ostatní jedinci necítili krev (lze použít i Akutol nebo Kubatol);

- kontrola spouštěcích faktorů a jejich napravení;

- „nutriční pomoc“ - ve velkochovech se úspěšně zkoušelo použití Aminosolu do vody;

- použití spreje nebo brýlí proti kanibalismu – viz obrázek;

 

- pro zaměstnání drůbeže klováním zavěsit do prostoru kurníku např. krmnou řepu nebo mrkev.

(Vloženo 9.3.017)