Příprava na porod ovcí a koz - FOS Kubilam

Vážení chovatelé malých přežvýkavců. 

Blíží se čas rození jehňat a kůzlat a s ním spojené problémy – nedostatek mleziva, odmítnutí mláděte matkou, vícečetné vrhy. V těchto případech jsou mláďata vystavena rizikům zdravotních komplikací. Pro tyto případy je pro Vás připraven FOS Kubilam – sušené mlezivo, které je zdrojem imunitních látek zabezpečujících ochranu mláděte. Vzhledem k tomu, že tento produkt je třeba podat zvířeti do 12 hodin po porodu, neváhejte a zajistěte si FOS Kubilam pro svá mláďata včas.  

Více informací naleznete na stránkách, které se  věnovány právě tomuto produktu: FOS Kubilam

 

Váš tým Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.

(Vloženo 18.11.019)