Potřeba mědi u lam a alpak

Měď je ve výživě lam stejně důležitá jako ostatní mikroprvky, ale na rozdíl od ostatních se zde vyskytuje vyšší riziko předávkování. Z tohoto důvodu je důležité sledovat obsah mědi jak v objemném krmivu, tak v aditivních krmivech nebo ve vitamino-minerálních doplňcích.  

Na předávkování mědí jsou nejvíce náchylné ovce. Lamy sice nejsou tak senzitivní jako ovce, ale možnost předávkování zde existuje rovněž. Bylo popsáno několik případů, které dokládají, že bychom měli obsahu mědi v krmivu pro lamy věnovat zvýšenou pozornost a úpravou krmné dávky předcházet možné otravě.

U ovcí způsobuje akutní otrava mědí masivní poškození červených krvinek (hemolýzu), při které se hemoglobin (krevní barvivo) dostává do krve. Tento stav může přejít až do fáze, kdy se objeví krev až v moči, což je signálem poškození ledvin. U lam a alpak nebyl tento stav pozorován. Otrava mědí se u těchto zvířat projevuje těžkými degenerativními změnami na játrech, které mohou, ale také nemusí, být provázeny zvýšenou aktivitou krevních enzymů. U takto postižených lam a alpak se vyskytuje zvýšená koncentrace mědi v krvi (>200 µg/dL) a játrech (>600 µg/g sušiny). Jako riziková hladina mědi v krmivu se udává více než 20 mg/kg a vysoký poměr (16:1) k molybdenu. Molybden je mikroprvek, který hraje důležitou roli ve využitelnosti mědi z krmiva, která je dále ovlivněna vysokými hladinami železa, zinku a vápníku. 

V pastevním porostu je využitelnost mědi nižší než ze sena z důvodu vazby na kyselinou fytovou a šťavelovou, které vytvářejí nestravitelné komplexy. Při výrobě sena dochází k porušení pletiv rostlin, rozlití buněčného obsahu a rozpuštění těchto komplexů.

Denní potřeba mědi se pohybuje od 9 do 24 mg na den a zvíře o hmotnosti 59 až 159 kg. Pokud budete mít podezření na otravu nebo pokud se budete chtít ubezpečit, že naopak žádná otrava nehrozí, je možné využít jako ukazatel tohoto stavu hladinu mědi v krvi nebo plazmě. Jako referenční rozmezí se udává 0,3 – 0,8 µg/ml. 

Pro lamy a alpaky doporučujeme NutriMix pro ovce a spárkatou zvěř.

 

(Vloženo 9.4.018)