Kontaktní mail:

Pokud budete mít odborné dotazy nebo zájem o informace o produktech nebo jeich kombinaci, můžete nás kontaktovat i mailem na adrese:

nutrimix@trouwnutrition.com

 

 Případně nás můžete kontaktovat i prostřednictvím mediální sítě Facebook